Welkom op onze site

Op deze site vindt u de nodige informatie over onze school. 

 

In de schoolgids presenteren wij onze school aan een ieder die informatie wenst over obs it Twaspan. Hierin geven wij u een beeld hoe het onderwijs vorm gegeven wordt. Daarnaast is een bezoek aan de school de leukste manier om kennis te maken met de kinderen, de leerkrachten en de ouders van onze school. U bent van harte welkom! 

 

Via de website, facebook en de nieuwsbrieven kunt u nog meer informatie over onze school vinden. 

 

 

 

 

Het responspercentage van de oudertevredenheidspeiling herfst 2016 is 60%.

Dat is goed! Onze hartelijke dank hiervoor. 
Het rapport wordt besproken met het team en de MR. Daarna worden de ouders hierover geïnformeerd. Klik hier voor de samenvatting.