Informatie

Gymtijden

Groep 1/2

Deze groep maakt gebruik van het speellokaal op onze eigen school. 

Groep 3 t/m 8

Deze groepen maken gebruik van de sporthal van MFC de Swingel op maandag en vrijdag. Dit gebouw is gevestigd naast het schoolgebouw. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.

Maandag: groep 3/4, 5/6 en 7/8
Vrijdag: groep 3/4, 5/6 en 7/8