Informatie

Leerlingenraad

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. In een leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8. 

Op school is een brievenbus aanwezig waarin leerlingen ideeën kwijt kunnen. Dit wordt besproken tijdens de bijeenkomsten tussen de leden van de leerlingenraad en de directeur. Hiervan wordt een notulen gemaakt. Deze wordt voorgelezen in alle groepen. 

 

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leden: