Informatie

Team

Het team van OBS it Twaspan 2019-2020: 

  • Groep 1/2: Henny Hoekstra en Aukje Nauta
  • Groep 3/4: Charlotte Alberts en Welmoed Bauer
  • Groep 5/6: Marrit Jongbloed en Eelkje Postma
  • Groep 7/8: Marten Penninga en Marrit Jongbloed  
  • Onderwijsassistent: Monique Noordhof
  • Intern begeleidster: Hiltsje Wieling
  • Directieondersteuning: Gert Heuker
  • Directeur: Sylvia bron

Lotte Langhout vervangt Marrit Jongbloed tot de Kerstvakantie.