Schooldocumenten

Documenten

Hieronder vind u de volgende documenten; 

Schooljaarplan 2017/2018

Ondersteuningsplan 2017/2018

Protocol gewenst gedrag

Op school ligt het veiligheidsbeleidsplan en calamiteitenplan voor ouders ter inzage.