Schooldocumenten

Tevredenheidspeilingen

Hieronder vind u de volgende documenten; 

Zoals ook blijkt uit de oudertevredenheidspeiling zijn de ouders van It Twaspan over het algemeen tevreden over het onderwijs van de school. De enquête is deze keer door een kleine groep (25%) ingevuld, derhalve moet er voorzichtig omgegaan worden met de resultaten. Voor ons is het opvallend dat het onderdeel 'zorg en begeleiding' deze keer niet voldoende scoort in de enquête. De school vindt dat de zorgleerlingen goed in beeld zijn en dat het aanbod voor deze leerlingen passend is. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Daarnaast gaan we kijken hoe we onze zorgaanpak inzichtelijker kunnen maken voor ouders.